x
Newsletter
Subscribe to the Olgana Paris newsletter:

White Tie

 • La Troublante

  White Satin

 • La Coquette

  White Satin

 • La Romantique

  White Satin

 • L’Audacieuse

  Shiny White python

 • L’Attachante

  White Satin

 • L’Amazone

  Powder pink Shatoosh

 • Amazone White Alligator